กรอกข้อมูลลงทะเบียน

 

     เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการทดสอบ การทำแบบทดสอบ การสอบเกี่ยวกับงานราชการของ กระทรวง ทบวง และกรม ต่างๆ ที่ทำการเปิดสอบในขณะนั้น ๆ การเข้าถึงเว็บของทาง KNACADEMIC.COM ดังกล่าวเป็นเพื่อบริการแก่สมาชิกที่ดำเนินการสมัครกับทางเว็บไซต์ และได้ชำระเงินเพื่อซื้อแบบทดสอบ ในแต่ละตำแหน่งที่สมาชิกเลือกเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถนำตำแหน่งที่ตนได้ทำการซึ้งแบบทดสอบออนไลน์กับทางเว็บไซต์ของเรา ไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าใช้งานแบบทดสอบได้
     สิทธิที่สมาชิกพึงจะได้รับ มีดังต่อไปนี้
     1. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว โปรดใช้ Username และ Password ที่ท่านตั้งไว้ตอนสมัคร สำหรับเข้าระบบเพื่อทำแบบทดสอบแบบออนไลน์
     2. ชุดข้อสอบจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ท่านเลือกซื้อไว้กับทางเว็บไซต์
     3. อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี หลังจากนั้นท่านต้องทำการชำระเงินเพื่อต่ออายุสมาชิกโดยไม่ต้องสมัครใหม่
     4. แบบทดสอบจะมีการอัพเดทตลอดเวลา ตามเนื้อหาของ พรบ. ที่ทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
     5. สมาชิกสามารถอ่าน พรบ. พรก. ระเบียบว่าด้วย... ฯลฯ ในตำแหน่งที่ตนสนใจ โดยไม่ต้องหาซื้อหนังสือให้ยุ่งยาก
     6. สามารถทำข้อสอบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
     7. สมาชิกจะได้รับการดูแลจากทีมงาน KN Group ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกกับเรา